• Eigen stroomvoorziening, eigen watervoorziening
• Energiesystemen met zonnepanelen, zonneboiler, windturbines